İçeriğe geç

Finansal Terimler

Nakit Akım Tablosu Nedir?

Nakit akım tablosu, bir şirketin belirli bir dönemdeki nakit girişlerini ve çıkışlarını gösteren finansal bir tablodur. Nakit akım tablosu, şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleriyle ilgili nakit hareketlerini ayrıntılı olarak sunar. Bu tablo, bir şirketin nakit varlıklarının artışını veya azalışını ve nakit akışının nedenlerini anlamak…

Aktif Kârlılık (ROA) Nedir?

Aktif Kârlılık (ROA), bir şirketin aktiflerine karşı elde ettiği net kârı gösteren bir finansal orandır. ROA, şirketin net kârını toplam varlıklarına bölerek hesaplanır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. ROA, şirketin varlıklarını etkili bir şekilde kullanma ve kârlılık elde etme kabiliyetini değerlendirir. Bu oran, şirketin varlık yönetimi performansını ve aktiflerin…

Öz Sermaye Kârlılığı (ROE) Nedir?

Öz sermaye Kârlılığı (ROE), bir şirketin öz sermaye yatırımcılarına ne kadar kar sağladığını ölçen finansal bir orandır. ROE, şirketin net kârını öz sermayesine bölerek hesaplanır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. ROE, şirketin yönetimi tarafından sağlanan kârın öz sermaye yatırımcılarına ne kadar verimli bir şekilde geri dönüştürüldüğünü gösterir. Yüksek bir…

Fiyat Kazanç Oranı (F/K) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Fiyat Kazanç Oranı (F/K), bir şirketin hisse fiyatının, hisse başına kazanç oranına bölünerek hesaplanan bir finansal orandır. Bu oran, bir şirketin hisse senedi fiyatının, hisse başına kazançlarına ne kadar olduğunu gösterir ve yatırımcılar için bir değerleme ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Fiyat Kazanç Oranı, bir şirketin hisse senedinin piyasa değerini kazançlarına (kârlarına)…

Hisse Başına Kâr (HBK) Nedir?

Hisse başı kar (EPS), bir şirketin belirli bir dönemdeki hissedar başına düşen karının bir ölçüsüdür. Hisse başı kar, şirketin karını hisse sayısına bölerek elde edilir ve genellikle bir hisse senedinin değerini belirlemek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Hisse başı kar, yatırımcılara şirketin karlılık performansı hakkında bilgi verir. Yüksek bir…

PD/DD Nedir? Piyasa Değeri ve Defter Değeri Nedir?

Piyasa Değeri (PD) ve Defter Değeri (DD), finansal terimlerdir. Piyasa Değeri (PD), bir varlığın veya şirketin gerçek piyasa değerini ifade eder. Şirketin hisse senetlerinin piyasa değeri, borsada belirlenen fiyata dayanır. Öte yandan, Defter Değeri (DD), bir varlığın veya şirketin kayıtlardaki değeridir. Şirketin varlıklarının Defter Değeri (DD), mali tablolarda yer alan…

PEG Rasyosu Nedir?

PEG kavramı, finansal ve kripto para piyasalarında sıkça kullanılan bir kavramdır. Finans dünyasında PEG rasyosu olarak adlandırılan kavram ingilizce Price/Earnings to Growth olarak adlandırılmaktadır. PEG rasyosu, F/K ve büyüme ilişkisine dayanmakta olup genellikle F/K ile birlikte yorumlanması doğru olarak kabul edilmektedir. PEG rasyosu dikkate alınarak şirketlerin F/K oranı yorumlanırken şirketin…

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin sermayesini artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, mevcut hissedarlar, belirli bir fiyat karşılığında, şirketin yeni hisselerinden satın alma hakkına yani rüçhan kuponlarına sahip olurlar. Bu yeni hisseler, şirketin toplam hisse sayısını artırır. Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin genellikle nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir yöntemdir.…

FAVÖK Nedir?

FAVÖK, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karın, faiz, vergi, amortisman kalemlerinin çıkaralmasından sonra kalan kısmını ifade eden bir finansal terimdir. Bu gösterge, şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği net karı gösterir. FAVÖK bir şirketin = (Brüt Kar – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama Giderleri) + Amortismanlar formülü ile hesaplanabilir. FAVÖK hesabında…