İçeriğe geç

Hisse Başına Kâr (HBK) Nedir?

Hisse başı kar (EPS), bir şirketin belirli bir dönemdeki hissedar başına düşen karının bir ölçüsüdür. Hisse başı kar, şirketin karını hisse sayısına bölerek elde edilir ve genellikle bir hisse senedinin değerini belirlemek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir.

Hisse başı kar, yatırımcılara şirketin karlılık performansı hakkında bilgi verir. Yüksek bir hisse başı kar, şirketin karlı olduğunu ve hissedarlara daha fazla kazanç sağladığını gösterirken, düşük bir hisse başı kar, şirketin karlılığının düşük olduğunu veya potansiyel olarak zarar ettiğini gösterebilir.

Hisse başı kar, şirketin gelir tablosundan (kâr ve zarar tablosu) elde edilen net geliri hisse sayısına bölerek hesaplanır. Genellikle bir yıl için hesaplanan yıllık hisse başı kar yanı sıra çeyreklik ve aylık hisse başı kar gibi farklı zaman dilimlerinde de hesaplanabilir.

Hisse başı kar, yatırımcılar için önemli bir faktör olmasının yanı sıra, şirketlerin performansını analiz etmek, karşılaştırmak ve raporlamak için finansal analistler tarafından da kullanılır.

Hisse Başına Kâr Nasıl Yorumlanır?

Hisse başına kar (EPS), bir şirketin hisse senedi başına düşen karının bir ölçüsüdür ve yatırımcılar için önemli bir finansal göstergedir. Hisse başına karın nasıl yorumlanacağı, şirketin finansal durumu ve performansı hakkında bilgi sağlar. İşte hisse başına karın nasıl yorumlanacağına dair bazı önemli noktalar:

Karlılık Değerlendirmesi: Yüksek bir hisse başı kar, şirketin karlı olduğunu ve hissedarlara daha fazla kazanç sağladığını gösterir. Bu, yatırımcılar için olumlu bir işarettir ve şirketin finansal performansının güçlü olduğunu gösterir. Ancak, hisse başı karın sadece tek başına yüksek olması yeterli değildir. Diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Sektör Karşılaştırması: Hisse başı kar, aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırılarak yorumlanabilir. Sektör ortalamasına göre yüksek bir hisse başı kar, şirketin sektördeki diğer rakiplerine göre daha iyi performans gösterdiğini gösterebilir. Bu, şirketin rekabet avantajına sahip olduğunu düşündürebilir.

Trend Analizi: Hisse başı karın zaman içindeki değişimini değerlendirmek önemlidir. Geçmiş dönemlere göre artan bir hisse başı kar, şirketin karlılığının iyileştiğini ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösterebilir. Ancak, düşen bir hisse başı kar trendi veya kararsız bir performans, şirketin finansal sorunları veya büyüme zorlukları olduğuna işaret edebilir.

Diğer Faktörlerle Bütünleşme: Hisse başı karın yanı sıra, şirketin gelir tablosundaki diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Örneğin, gelir artışıyla birlikte hisse başı karın da artması olumlu bir işarettir. Bununla birlikte, hisse başı karın artmasına rağmen şirketin borçları artıyorsa veya nakit akışı düşüyorsa, durumu daha geniş bir perspektifle değerlendirmek gerekebilir.

Hisse başı kar, yatırımcılar için önemli bir gösterge olsa da tek başına yeterli değildir. Diğer finansal analizler, sektör koşulları, şirketin stratejileri ve gelecekteki beklentiler gibi faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca, hisse başı karın çeyreklik veya yıllık olarak yayınlanan raporlara göre değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Hisse Başına Kâr Nasıl Hesaplanır?

Hisse başına kar (EPS – Earnings Per Share), bir şirketin net gelirini, hisse senedi sayısına bölerek hesaplanan temel bir mali göstergedir. EPS, bir şirketin karlılığını ve hisse başına düşen geliri yatırımcılara ve analistlere gösterir. İşte hisse başına kârın nasıl hesaplandığına dair temel bir formül:

EPS = (Net Gelir – Temettüler) / Hisselerin Adedi

Formüldeki bileşenler şu şekildedir:

  • Net Gelir: Bir şirketin belirli bir dönemdeki toplam gelirinden (satış geliri, faiz geliri, vb.) işletme giderleri, vergiler, faiz giderleri ve diğer harcamalar çıkarıldıktan sonra elde edilen kar miktarıdır. Net gelir, genellikle şirketin gelir tablosunda (gelir-gider tablosu) belirtilir.
  • Temettüler: Şirketin hissedarlarına ödediği temettü miktarını temsil eder. Şirket karının bir kısmı temettü olarak dağıtılabilir veya tamamı şirketin içinde tutulabilir. Bu nedenle, hisse başına kâr hesaplarken temettüler net gelirden çıkarılır.
  • Hisselerin Adedi: Şirketin çıkarılan ve mevcut hisse senedi sayısını temsil eder. Bu bilgi genellikle şirketin mali tablolarında veya kamuya açıklanan finansal raporlarda bulunabilir.

Örnek bir hisse başına kar hesaplama:

Örneğin, ABC Şirketi’nin net geliri 10 milyon TL ve şirket 1 milyon TL temettü ödemesi yapmış olsun. Ayrıca şirketin mevcut hisse senedi sayısı 5 milyon olsun.

EPS = (Net Gelir – Temettüler) / Hisselerin Adedi
EPS = (10 milyon TL – 1 milyon TL) / 5 milyon
EPS = 9 milyon TL / 5 milyon
EPS = 1.8 TL

Bu durumda, ABC Şirketi’nin hisse başına karı 1.8 TL olacaktır. Yatırımcılar ve analistler, şirketin EPS performansını diğer şirketlerle karşılaştırmak ve şirketin hisse değeri üzerinde etkisi olabilecek faktörleri değerlendirmek için hisse başına karı kullanabilirler. Ancak, hisse başına kârın tek başına bir şirketin sağlıklı olduğunu gösteren tek gösterge olmadığını unutmamak önemlidir. Diğer mali ve operasyonel göstergelerle birlikte değerlendirme yapılmalıdır.