İçeriğe geç

Fiyat Kazanç Oranı (F/K) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Fiyat Kazanç Oranı (F/K), bir şirketin hisse fiyatının, hisse başına kazanç oranına bölünerek hesaplanan bir finansal orandır. Bu oran, bir şirketin hisse senedi fiyatının, hisse başına kazançlarına ne kadar olduğunu gösterir ve yatırımcılar için bir değerleme ölçüsü olarak kullanılmaktadır.

Fiyat Kazanç Oranı, bir şirketin hisse senedinin piyasa değerini kazançlarına (kârlarına) göre değerlendirmeyi sağlar. Düşük F/K oranları, yatırımcılar için daha düşük değerli hisse senetleri anlamına gelebilir, çünkü hisse fiyatı kazançlara göre daha düşüktür. Yüksek F/K oranları ise hisse senedi fiyatının kazançlara göre yüksek olduğunu gösterebilir.

Fiyat Kazanç Oranı, bir şirketin karlılığı, büyüme potansiyeli, risk faktörleri, sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırması gibi birçok faktörü içermektedir. Bu nedenle, F/K oranı tek başına yeterli bir yatırım kararı vermek için yeterli değildir. Diğer finansal analiz yöntemleri ve şirketin genel performansı da dikkate alınmalıdır.

Fiyat Kazanç Oranı, yatırımcıların bir şirketin hisse senedi fiyatını kazançlarına göre değerlendirmesine yardımcı olan bir orandır, ancak her yatırımcının yatırım kararlarını verirken farklı faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir.

F/K Oranı Nasıl Hesaplanır?

F/K (Fiyat Kazanç) oranı, bir şirketin hisse fiyatının hisse başına kazancına bölünerek hesaplanan bir finansal orandır. F/K oranı, bir şirketin piyasa değerini hisse başına kazancıyla ilişkilendirerek değerlendirmeyi sağlar.

F/K oranı hesaplaması için şu formül kullanılır: F/K Oranı = Hisse Fiyatı / Hisse Başına Kazanç. Hisse fiyatı, şirketin değerini temsil ederken, hisse başına kazanç, şirketin hisse senedi başına düşen kârını ifade eder.

Örneğin, ABC şirketinin hisse fiyatı 50 TL ise ve hisse başına kazancı 5 TL ise, F/K oranı şu şekilde hesaplanır: F/K Oranı = 50 TL / 5 TL = 10. Bu durumda ABC şirketinin F/K oranı 10’dur, yani hisse fiyatı hisse başına kazancın 10 katıdır.

F/K oranı, bir şirketin değerlemesinde kullanılan bir ölçüdür. Düşük F/K oranı, genellikle daha düşük değerli bir hisse senedini gösterirken, yüksek F/K oranı hisse fiyatının kazanca göre yüksek olduğunu gösterir.

F/K Oranı Neden Önemlidir?

F/K (Fiyat Kazanç) oranı, yatırımcılar için önemli bir değerleme ölçütüdür ve aşağıdaki nedenlerden dolayı önemli bir rol oynar:

 • Değerlendirme Aracı: F/K oranı, bir şirketin hisse fiyatını hisse başına kazancıyla ilişkilendirerek değerlendirir. Bu oran, yatırımcılara bir şirketin hisse senedinin değerini anlama konusunda rehberlik eder. Düşük F/K oranları, daha uygun fiyatlı hisse senetlerini gösterebilirken, yüksek F/K oranları hisse senedinin kazanca göre daha pahalı olduğunu ifade edebilir.
 • Karlılık Göstergesi: F/K oranı, bir şirketin karlılığını yansıtır. Düşük F/K oranları, hisse fiyatının kazanca göre düşük olduğunu gösterir. Bu, yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunabilir. Yüksek F/K oranları ise hisse senedinin kazanca göre pahalı olduğunu gösterir ve daha dikkatli bir değerlendirme gerektirebilir.
 • Sektör Karşılaştırması: F/K oranı, aynı sektördeki şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Benzer şirketlerin F/K oranları, bir şirketin değerlemesini diğerlerine göre daha iyi anlamayı sağlar. Daha düşük bir F/K oranına sahip olan bir şirket, aynı sektördeki diğer şirketlere göre daha uygun fiyatlı olabilir.
 • Yatırım Kararları: F/K oranı, yatırımcıların hisse senedi seçiminde etkili olabilir. Daha düşük F/K oranlarına sahip şirketler, büyüme potansiyeline veya değer artışına sahip olabilir. Ancak, yatırım kararlarının sadece F/K oranına dayanması yerine, diğer finansal analiz yöntemlerinin ve şirketin genel performansının da göz önünde bulundurulması önemlidir.

F/K oranı, yatırımcılar için bir değerlendirme aracı, karlılık göstergesi ve sektör karşılaştırması sağlar. Ancak, yatırım kararları verirken F/K oranının tek başına yeterli olmadığını unutmamak gerekir. Her yatırımcının, kapsamlı bir değerlendirme yapmak için diğer faktörleri de göz önünde bulundurması önemlidir.

F/K Değerlerine Göre Şirket Karşılaştırma Örneği

F/K (Fiyat Kazanç) oranı, şirketleri değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılan bir metrik olduğunu belirtmiştik. F/K değerlerine göre şirketleri karşılaştırmak için bir örnek vermek gerekirse:

Örnek olarak, ABC ve XYZ şirketlerini ele alalım ve her birinin F/K oranlarını değerlendirelim.

ABC Şirketi:

 • Hisse Fiyatı: 100 TL
 • Hisse Başına Kazanç: 10 TL
  F/K Oranı = 100 TL / 10 TL = 10

XYZ Şirketi:

 • Hisse Fiyatı: 150 TL
 • Hisse Başına Kazanç: 8 TL
  F/K Oranı = 150 TL / 8 TL = 18.75

Bu örnekte, ABC Şirketi’nin F/K oranı 10 iken, XYZ Şirketi’nin F/K oranı 18.75’tir. Bu durumda, ABC Şirketi, hisse fiyatına göre daha düşük bir F/K oranına sahipken, XYZ Şirketi daha yüksek bir F/K oranına sahiptir.

F/K oranını kullanarak şirketleri karşılaştırırken, düşük F/K oranına sahip bir şirket, hisse fiyatının kazanca göre daha düşük olduğunu ve potansiyel olarak değerli bir yatırım fırsatı olabileceğini gösterebilir. Diğer yandan, yüksek F/K oranına sahip bir şirket, hisse fiyatının kazanca göre daha yüksek olduğunu ve daha dikkatli bir değerlendirme gerektirebileceğini gösterebilir.

Ancak, F/K oranı tek başına yeterli bir analiz aracı değildir. Diğer finansal faktörler, şirketin performansı, sektör koşulları ve gelecek beklentileri gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir. F/K oranı sadece bir değerleme ölçütü olarak kullanılmalı ve karar verme sürecinde diğer analiz yöntemleriyle birlikte ele alınmalıdır.